ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:- ออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่ 6  
-:- กองช่างซ่อมท่อประปาบ้านหัวนาคำ 
-:- งานพัฒนารายได้กองคลัง ออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ บ้านดงบังหมู่ที่ 9 12 15 
-:- กองช่างล้างทำความสะอาดหอถังประปาบ้านหัวนาคำ 
-:- อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ​ผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ด้านการสร้างระบบหลักประกัน​สุขภาพ​ในระดับท้องถิ่น​หรือพื้นที่  
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางตลาด ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะ(แมลงดูดเลือด)  
-:- งานป้องกันร่วมกับกองช่าง ฉีดล้างทำความสะอาดหอถังประปา บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 
-:- กองสวัสดิการสังคม...ให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 
-:- กองคลังเทศบาลตำบลหัวนาคำ ออกบริการรับชำระภาษี บ้านโพนสิม หมู่ที่ 7,14,17 และ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 
-:- จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ  สมัยวิสามัญ สมัยครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ 
เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซม
ออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่ 6
อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ​ผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ด้านการสร้างระบบหลักประกัน​สุขภาพ​ในระดับท้องถิ่น​หรือพื้นที่
งานพัฒนารายได้กองคลัง ออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่
กองสวัสดิการสังคม...ให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
งานป้องกันร่วมกับกองช่าง ฉีดล้างทำความสะอาดหอถังประปา บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้าถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
ประกาศราคากลางทุ่งทานตะวันสีทอง
วัดสว่างหัวนาคำ
วัดป่าอัมพวัน

ตะกร้าพลาสติก
ตัดเย็บเครื่องนอน
ม้าหินอ่อน

-:- การรับสมัครสรรหาเลือกสรรบุคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนาคำ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ 
-:- ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนาคำ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครท้องถิ่น 
-:- รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- การรับสมัครสรรหาแล