ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ
ซึ่งธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ????????
 
 
 
 
 
 
15 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ
ซึ่งธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ????????
 
 
 
 
 
 
13 กันยายน 2564

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 13 กันยายน 2564
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหัวนาคำ
ทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน จัดเตรียมใบงาน ออกพื้นที่เชิญผู้ปกครอง
รับค่าแบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหัวนาคำออกพื้นที่เชิญผู้ปกครอง รับค่าแบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 13 กันยายน 2564
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหัวนาคำ
ทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน จัดเตรียมใบงาน ออกพื้นที่เชิญผู้ปกครอง
รับค่าแบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 กันยายน 2564

ฝ่ายงานพัฒนารายได้ ออกสำรวจร้านค้าและบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่บ้านหัวนาคำหมู่ที่ 11,16 และ หมู่ที่ 18,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้มอบหมายให้กองคลัง ฝ่ายงานพัฒนารายได้ ออกสำรวจร้านค้าและบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่บ้านหัวนาคำหมู่ที่ 11,16 และ หมู่ที่ 18
 
 
 
 
 
 
 
+4
 
 
 
10 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ
ซึ่งธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ????????
 
 
 
 
 
 
 
 
09 กันยายน 2564

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ”ใส่ใจความสะอาด” ขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด ผอ.กอง ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ”ใส่ใจความสะอาด” ขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ (ลานกีฬาออกกำลังกาย)
 
 
 
 
 
 
 
 
08 กันยายน 2564

คณะผู้บริหาร พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลนำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลหัวนาคำ จำนวน 9 ราย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรี ตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลนำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลหัวนาคำ จำนวน 9 ราย
 
 
 
 
 
 
 
 
08 กันยายน 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวนาคำได้จัดเตรียมใบงานและเอกสารประจำศูนย์ฯ และทำสะอาดตัดหญ้าบริเวณรอบอาคาร,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวนาคำได้จัดเตรียมใบงานและเอกสารประจำศูนย์ฯ
และทำสะอาดตัดหญ้าบริเวณรอบอาคาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 กันยายน 2564

เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอัคคีภัย รายนางอั้ว ชื่อสว่างจิตร สิงขาพา บ้านดงบัง หมู่ที่ 9,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 6 กันยายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปภจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอัคคีภัย รายนางอั้ว ชื่อสว่างจิตร สิงขาพา บ้านดงบัง หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 กันยายน 2564

ฝ่ายงานป้องกันฯ และจิตอาสาพระราชทาน มอบของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดงบังหมู่ 9,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 5 กันยายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยฝ่ายงานป้องกันฯ และจิตอาสาพระราชทาน มอบของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดงบังหมู่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ
ซึ่งธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 กันยายน 2564

ขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
เทศบาลตำบลหัวนาคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย และผู้มากักตัวที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ
ซึ่งธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ????????
 
 
 
 
 
 
 
 
03 กันยายน 2564

กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลหัวนาคำ จำนวน 25 ราย,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 2 กันยายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลหัวนาคำ จำนวน 25 ราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 กันยายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวนาคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับหนตะวันออก และพิธีมอบพัด และโล่เกียติยศวัดต้นแบบ (วัดสว่างหัวนาคำ) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 1 กันยายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวนาคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับหนตะวันออก และพิธีมอบพัด และโล่เกียติยศวัดต้นแบบ (วัดสว่างหัวนาคำ) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
01 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (239 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,475
เดือนที่แล้ว
4,024
ปีนี้
20,672
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
20,672
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 40 99 2,475 4,024 20,672 0 20,672 3.215.177.171