ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล12 พ.ค. 2564
2ประชุมการจัดทำแผนและขับเคลื่อนบูรณาการ ส่งเสริมการเลี้ยงกวาง ปลูกองุ่นและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล12 พ.ค. 2564
3ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 112 พ.ค. 2564
4โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวนาคำ12 พ.ค. 2564
5โครงการส่งเสริมการมีส่วมร่วมการคัดแยกขยะชุมชน12 พ.ค. 2564
6ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 และ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวนาคำ12 พ.ค. 2564
7ประชุมประชาคมเพื่อทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ12 พ.ค. 2564
8กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหัวนาคำ ออกมาให้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งเป็นหน้าที่ออกไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริต และโปร่งใส12 พ.ค. 2564
9 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) 9 ธ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,231
เดือนที่แล้ว
3,941
ปีนี้
24,369
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
24,369
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 130 117 2,231 3,941 24,369 0 24,369 3.235.179.111