ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 เม.ย. 2564
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ )23 เม.ย. 2564
3การแจ้งถมดิน23 เม.ย. 2564
4การแจ้งขุดดิน23 เม.ย. 2564
5การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล23 เม.ย. 2564
6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ23 เม.ย. 2564
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ23 เม.ย. 2564
8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ23 เม.ย. 2564
9การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์23 เม.ย. 2564
10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ23 เม.ย. 2564
11การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)23 เม.ย. 2564
12การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว23 เม.ย. 2564
13การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 ทับ 123 เม.ย. 2564
14การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม23 เม.ย. 2564
15การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน23 เม.ย. 2564
16การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร23 เม.ย. 2564
17การรับชำระภาษีป้าย23 เม.ย. 2564
18การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา23 เม.ย. 2564
19การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา23 เม.ย. 2564
20ภาษีโรงเรือนและที่ดิน23 เม.ย. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,919
ปีนี้
38,950
ปีที่แล้ว
34,302
ทั้งหมด
73,252
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 58 68 0 3,919 38,950 34,302 73,252 3.237.27.159