ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ16 ก.ค. 2564
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)5 ก.ค. 2564
3การแต่งกายปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง30 มิ.ย. 2564
4หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ30 มิ.ย. 2564
5เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 122 มิ.ย. 2564
6เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่...222 มิ.ย. 2564
7เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 322 มิ.ย. 2564
8เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 422 มิ.ย. 2564
9รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ22 มิ.ย. 2564
10การสั่งการแบ่งงาน การบริหาารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)22 มิ.ย. 2564
11มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ8 มิ.ย. 2564
12คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี8 มิ.ย. 2564
13ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ8 มิ.ย. 2564
14ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ. 256425 พ.ค. 2564
15คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ25 พ.ค. 2564
16ประกาศ แต่งตั้งที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ25 พ.ค. 2564
17คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ25 พ.ค. 2564
18ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.256425 พ.ค. 2564
19ประกาศสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ25 พ.ค. 2564
20แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ14 พ.ค. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,184
เดือนที่แล้ว
3,482
ปีนี้
13,279
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
13,279
ไอพี ของคุณ
35.174.62.102
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 90 104 3,184 3,482 13,279 0 13,279 35.174.62.102