ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารนายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนที่มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด ณ รพสต.บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนที่มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด ณ รพสต.บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่ขนดินไปเทที่เรือนโบราณเพื่อทำห้องน้ำ
-ขนไม้ใผ่วัดป่าอัมพวัน ไปหนองทึง
-ซ่อมไฟแสงสว่างบ้านโคกค่ายหมู่3 จำนวน2จุด
-ซ่อมไฟแสงสว่างบ้านหัวนาคำหมู่2 จำนวน1จุด
-ซ่อมไฟแสงสว่างบ้านดงบังหมู่9 จำนวน1จุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 กรกฎาคม 2564

ลงนาม MOU และรับเช็คสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2564 ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ นายทศพร บริบูรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ ในนามประธานศูนย์ ศพค. ลงนาม MOU และรับเช็คสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50,000 บาท ที่สนง.พมจ. กาฬสินธุ์ ค่ะ

14 กรกฎาคม 2564

ประชุม ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565),เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุม ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 ) ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาหามหาราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 กรกฎาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วัดสว่างหัวนาคำ ชนะเลิศวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด และร่วมแสดงความยินดีกับ care giver ดีเด่น นายคำพันธ์ ภูยอดพลอย รองชนะเลิศ ในระดับจังหวัด,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วัดสว่างหัวนาคำ ชนะเลิศวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด และร่วมแสดงความยินดีกับ care giver ดีเด่น นายคำพันธ์ ภูยอดพลอย รองชนะเลิศ ในระดับจังหวัด

07 กรกฎาคม 2564

กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ​ บริเวณบ้านและสถานที่กักตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (COVID-19),เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ​ บริเวณบ้านและสถานที่กักตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (COVID-19)

07 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จากสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำมอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จากสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

05 กรกฎาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 มิถุนายน 2564

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ
สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
29 มิถุนายน 2564

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมด้วยปลัด ตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมด้วยปลัด ตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

28 มิถุนายน 2564

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลหัวนาคำเขต2 จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศปีการศึกษา2564โดยมี คุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองและเด็กในการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลหัวนาคำเขต2 จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศปีการศึกษา2564โดยมี คุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองและเด็กในการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค

25 มิถุนายน 2564

 นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขถนนหมู่ที่ 8 บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขถนนหมู่ที่ 8 บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์

24 มิถุนายน 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผอ.กอง เข้าโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 มิถุนายน 2564

 ออกบริการรับชำระภาษีหมู่ที่ 3 บ้านโคกค่าย และ หมู่ 13 บ้านหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้งานพัฒนารายได้กองคลัง ออกบริการรับชำระภาษีหมู่ที่ 3 บ้านโคกค่าย และ หมู่ 13 บ้านหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 มิถุนายน 2564

เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซม,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมท่อประปาบ้านหัวนาคำหมู่ 1 -ตัดต้นไม้ที่โรงเรียนหนองหัวช้าง -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านหัวนาคำ หมู่.18ค่ะ

17 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (98 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,184
เดือนที่แล้ว
3,482
ปีนี้
13,279
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
13,279
ไอพี ของคุณ
35.174.62.102
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 92 104 3,184 3,482 13,279 0 13,279 35.174.62.102