ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารนางสาวเทียมทัน จันตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
095-1801526


นายฉัตรชัย ภูอ่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาวปรัชญาพร สุวรรณเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายพิพัฒน์ จันทรอุปรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางอัมพา คงแสนคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางศิริรัตน์ เหมกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวมานิตา ภูเฉลียว
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ


นางสาวสุภาพ พิมพ์พา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


จ.อ.อุทัย โคตรศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสิทธิรัตน์ พรพนม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายวิชิต ศรีเทพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายทัศไนย อันอามาตย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวชัชรีย์ นครชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดวงพร อันทะชัย
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาววรารัตน์ ภูกิ่งนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวธัญลักษณ์ ภูทองเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายปิยรัฐ บรรพชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
535
เดือนที่แล้ว
5,017
ปีนี้
49,804
ปีที่แล้ว
34,302
ทั้งหมด
84,106
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 60 248 535 5,017 49,804 34,302 84,106 34.239.154.240