ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพจักสานทอเสื่อจากกก,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 5 กันยายน 2566
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ เปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพจักสานทอเสื่อจากกก ณ
อาคารเอนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและ
และฝึกอบรมการจักสานภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริม
05 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ตลาดสด
ตำบลหัวนาคำ โดยมีนายภศุวณัฐ ภูน้ำเสียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้องและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี
16 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมนุมอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมนุมอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนตามวิถีพอเพียง ทั้งการสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ
มุ่งมั่นพัฒนา แก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนชาวตำบลหัวนาคำ
05 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุตำบอหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
เป็นประธานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุตำบอหัวนาคำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวนาคำ (ศพอส.)
โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยเงิน กรรมการคุ้มครอจเด็กจึงหวีดขอนแก่น
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและถฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูจอายุได้รีบทราบข้อมูล
ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน
16 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 28 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง พร้อม ผู้สูงอายุตำบลหัวนาคำ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ
28 กันยายน 2565

ลงพื้นที่ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ หณ บ้านโพนสิม,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำมอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ หมู่ 7,17,14 ณ บ้านโพนสิม

19 กันยายน 2565

ลงพื้นที่สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้สูงอายุ)
จำนวน 4 ราย
29 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองแลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาคำ

24 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง และผู้สูงอายุตำบลหัวนาคำ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวนาคำ ณ วัดสว่างหัวนาคำ

09 มิถุนายน 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 16 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91