ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
งานกู้ชีพ-กู้ภัย กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าระการแพทย์ฉุกเฉิน,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ งานกู้ชีพ-กู้ภัย กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าระการแพทย์ฉุกเฉิน ณ หอประชุม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 มีนาคม 2565

โครงการจัดงานรัฐพิธี กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ วัดสว่างหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๒ ในราชวงศ์จักรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอยางตลาด และเทศบาลตำบลหัวนาคำ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ วัดสว่างหัวนาคำ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

24 กุมภาพันธ์ 2565

​เจ้าหน้าที่​ออกกอง​สาธารณสุข​ฯ​ พ่นยาฆ่าเชื้อ​บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 9,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นาย​ประเสริฐ​ ผา​ลา​ นายก​เทศมนตรี​ตำบลหัว​นาคำ มอบหมาย​ให้​เจ้าหน้าที่​ออกกอง​สาธารณสุข​ฯ​ พ่นยาฆ่าเชื้อ​บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 กุมภาพันธ์ 2565

ขอร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid -19  บริจาค ของใช้ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็น ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
ขอร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid -19
บริจาค ของใช้ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็น
ร่วมบริจาคด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ
บริจาคที่ศูนย์ควบคุมกักตัวการระบาดโรค Covid -19 ที่หนองทึง ตำบลหัวนาคำ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
064-2647446 นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
081-1204471 ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
043-840275 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
 
 
04 สิงหาคม 2564

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนที่มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด ณ รพสต.บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนที่มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด ณ รพสต.บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในตำบลหัวนาคำ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่ขนดินไปเทที่เรือนโบราณเพื่อทำห้องน้ำ
-ขนไม้ใผ่วัดป่าอัมพวัน ไปหนองทึง
-ซ่อมไฟแสงสว่างบ้านโคกค่ายหมู่3 จำนวน2จุด
-ซ่อมไฟแสงสว่างบ้านหัวนาคำหมู่2 จำนวน1จุด
-ซ่อมไฟแสงสว่างบ้านดงบังหมู่9 จำนวน1จุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 กรกฎาคม 2564

ลงนาม MOU และรับเช็คสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2564 ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ นายทศพร บริบูรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำ ในนามประธานศูนย์ ศพค. ลงนาม MOU และรับเช็คสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50,000 บาท ที่สนง.พมจ. กาฬสินธุ์ ค่ะ

14 กรกฎาคม 2564

ประชุม ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565),เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุม ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 ) ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาหามหาราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 กรกฎาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วัดสว่างหัวนาคำ ชนะเลิศวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด และร่วมแสดงความยินดีกับ care giver ดีเด่น นายคำพันธ์ ภูยอดพลอย รองชนะเลิศ ในระดับจังหวัด,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วัดสว่างหัวนาคำ ชนะเลิศวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด และร่วมแสดงความยินดีกับ care giver ดีเด่น นายคำพันธ์ ภูยอดพลอย รองชนะเลิศ ในระดับจังหวัด

07 กรกฎาคม 2564

กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ​ บริเวณบ้านและสถานที่กักตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (COVID-19),เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ​ บริเวณบ้านและสถานที่กักตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (COVID-19)

07 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จากสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำมอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จากสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

05 กรกฎาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 มิถุนายน 2564

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ
สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
29 มิถุนายน 2564

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมด้วยปลัด ตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ พร้อมด้วยปลัด ตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

28 มิถุนายน 2564

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลหัวนาคำเขต2 จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศปีการศึกษา2564โดยมี คุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองและเด็กในการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค ,เทศบาลตำบลหัวนาคำ,tessabanhuanakham.go.th

นายประเสริฐ ผาลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลหัวนาคำเขต2 จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศปีการศึกษา2564โดยมี คุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองและเด็กในการปฏิบัติตัวในช่วงโควิค

25 มิถุนายน 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (102 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 21 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91