ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชาคมแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611 เม.ย. 2566
2รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน เทศบาลตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์11 เม.ย. 2566
3การประชุมประชาคมระดับตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)7 เม.ย. 2566
4การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม7 เม.ย. 2566
5โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 17 ม.ค. 2566
6โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล12 พ.ค. 2564
7ประชุมการจัดทำแผนและขับเคลื่อนบูรณาการ ส่งเสริมการเลี้ยงกวาง ปลูกองุ่นและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล12 พ.ค. 2564
8ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนาคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 112 พ.ค. 2564
9โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวนาคำ12 พ.ค. 2564
10โครงการส่งเสริมการมีส่วมร่วมการคัดแยกขยะชุมชน12 พ.ค. 2564
11ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 และ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวนาคำ12 พ.ค. 2564
12ประชุมประชาคมเพื่อทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ12 พ.ค. 2564
13กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหัวนาคำ ออกมาให้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งเป็นหน้าที่ออกไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริต และโปร่งใส12 พ.ค. 2564
14 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) 9 ธ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 33 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91