ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ปีงบประมาณ 256522 ก.ย. 2565
2โครงการเฝ้าระวังสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงตำบลหัวนาคำ22 ส.ค. 2565
3พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ส.ค. 2565
4ออกติดตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำวัยรุ่น สุขภาพดีวิถีใหม่ ปี2565 7 ก.ค. 2565
5ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวนาคำ ร่วมกับสปสช. เขต 7 / สสจ. / สสอ. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 29 มิ.ย. 2565
6โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ณ รพ.สต.หัวนาคำ27 มิ.ย. 2565
7ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ24 มิ.ย. 2565
8ออกติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนสิม หมู่ที่ 710 มิ.ย. 2565
9โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง หมู่ที่ 159 มิ.ย. 2565
10ออกติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ8 มิ.ย. 2565
11โครงการ อสม. ประจำปี 256430 ธ.ค. 2564
12โครงการคณะกรรมการ30 ธ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
535
เดือนที่แล้ว
5,017
ปีนี้
49,804
ปีที่แล้ว
34,302
ทั้งหมด
84,106
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 60 248 535 5,017 49,804 34,302 84,106 34.239.154.240