ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1ดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ19 ก.ย. 2566
2โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน11 ก.ย. 2566
3โครงการ สิ่งแวดล้อมกับโรคระบาดในชุมชน24 ส.ค. 2566
4โครงการส่งเสริมดูแล สุขภาพดีวิถีไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแล สุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี10 ก.ค. 2566
5โครงการควบคุมไข้เลือดออก โดยแจกทรายอะเบท ทำลายแหลงเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน10 ก.ค. 2566
6โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับครูและผู้ปกครองเกี่ยว กับโภชนาการที่ดีและสุขภาพในช่องปากและฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 ก.ค. 2566
7โครงการ แพทย์แผนไทย ปันปันรัก ปันสุข 14 มิ.ย. 2566
8โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื่อรีงผู้สูงอายุและผู้พิการ6 มิ.ย. 2566
9โครงการ เมาไม่ขับ1 มิ.ย. 2566
10โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ30 พ.ค. 2566
11การประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามียสิ่งแวดล้อม (EHI) ประจำปี 25623 พ.ค. 2566
12โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดในชุมชน26 เม.ย. 2566
13ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ปีงบประมาณ 256522 ก.ย. 2565
14โครงการเฝ้าระวังสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงตำบลหัวนาคำ22 ส.ค. 2565
15พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ส.ค. 2565
16ออกติดตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำวัยรุ่น สุขภาพดีวิถีใหม่ ปี2565 7 ก.ค. 2565
17ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหัวนาคำ ร่วมกับสปสช. เขต 7 / สสจ. / สสอ. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 29 มิ.ย. 2565
18โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ณ รพ.สต.หัวนาคำ27 มิ.ย. 2565
19ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ24 มิ.ย. 2565
20ออกติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวนาคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนสิม หมู่ที่ 710 มิ.ย. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 33 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91