ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256613 ก.ย. 2566
2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นหนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร7 ก.ย. 2566
3ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง5 ก.ย. 2566
4ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง16 ส.ค. 2566
5ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 25587 ก.ค. 2566
6เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มีใช่การกระทำ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิด ที่เกี่ยวข้องกัน5 ก.ค. 2566
7รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริหารสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริหารสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.256630 มิ.ย. 2566
8ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.256629 มิ.ย. 2566
9ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 256615 มิ.ย. 2566
10การรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวนาคำ19 พ.ค. 2566
11เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวนาคำเกี่ยวกับสาธารณสุข18 พ.ค. 2566
12ประกาศ งบการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 256525 เม.ย. 2566
13ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง3 เม.ย. 2566
14ประกาศ ลดจำนวนสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.256627 มี.ค. 2566
15การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25668 มี.ค. 2566
16ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 14 ก.พ. 2566
17ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25661 ก.พ. 2566
18รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง-ปี-2566 1 ก.พ. 2566
19ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 256625 ม.ค. 2566
20ประกาศเทศบาลตำบลหัวนาคำ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy 6 ม.ค. 2566

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 31 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91