ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕11 เม.ย. 2565
2ประกาศ ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการปีงบประมาณ พ.ศ.256517 พ.ย. 2564
3ข้อบังคับเทศบาลตำบลหัวนาคำ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลหัวนาคำ1 ต.ค. 2564
4ประกาศ หลักเกณฑ์การขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรกับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน1 ต.ค. 2564
5ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2564
6ประกาศ การแต่งกายปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวนาคำ1 ต.ค. 2564
7ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ1 ต.ค. 2564
8ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ1 ต.ค. 2564
10นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2564
11นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ต.ค. 2563
12แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 625 ก.พ. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
535
เดือนที่แล้ว
5,017
ปีนี้
49,804
ปีที่แล้ว
34,302
ทั้งหมด
84,106
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 60 248 535 5,017 49,804 34,302 84,106 34.239.154.240