ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารลำดับรายการวันที่
1การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 เม.ย. 2564
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ )23 เม.ย. 2564
3การแจ้งถมดิน23 เม.ย. 2564
4การแจ้งขุดดิน23 เม.ย. 2564
5การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล23 เม.ย. 2564
6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ23 เม.ย. 2564
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ23 เม.ย. 2564
8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ23 เม.ย. 2564
9การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์23 เม.ย. 2564
10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ23 เม.ย. 2564
11การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)23 เม.ย. 2564
12การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว23 เม.ย. 2564
13การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 ทับ 123 เม.ย. 2564
14การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม23 เม.ย. 2564
15การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน23 เม.ย. 2564
16การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร23 เม.ย. 2564
17การรับชำระภาษีป้าย23 เม.ย. 2564
18การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา23 เม.ย. 2564
19การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา23 เม.ย. 2564
20ภาษีโรงเรือนและที่ดิน23 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
194
เดือนที่แล้ว
5,119
ปีนี้
47,630
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
133,848
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 121 128 194 5,119 47,630 51,916 133,848 34.228.52.21