ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัทพ์. 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์). 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารE-service


-:- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสกนตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ 
-:- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างฃประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับทางเทศบาลตำบลหัวนาคำ เข้าระบบ ITAS ผ่านทาง UR 
-:-  มอบสังกะสีแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อน 
-:- วิธีป้องกัน “ไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ” 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ 
-:- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 
-:- กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวต าบลหัวนาค า ออกมาให้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งเป็นหน้าที่ออกไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริต และโปร่งใส 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกฉีด​วัคซีน​ป้องกัน​โรค​พิษ​สุนัข​บ้า
กองช่างซ่อมไฟแสงสว่าง
พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านโคกค่าย หมู่. 3 จำนวน 2 จุด
กองสวัสดิการสังคม ให้บริการประชาชนเรื่องผู้สูงอายุรายใหม่
ร่วมเดินรณณรงค์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี
  กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมคณะนักเรียนผู้สูงอายุจากศูนย์ศพอส.ทต.หัวนาคำ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
  -:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้าถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
  ประกาศราคากลาง  ทุ่งทานตะวันสีทอง
  วัดสว่างหัวนาคำ
  วัดป่าอัมพวัน

  ตะกร้าพลาสติก
  ตัดเย็บเครื่องนอน
  ม้าหินอ่อน

  -:- การรับสมัครสรรหาเลือกสรรบุคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  -:- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนาคำ 
  -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ 
  -:- ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนาคำ 
  -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
  -:- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครท้องถิ่น 
  -:- รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
  -:- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  -:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  -:- การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 


  ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


  แผนที่สำนักงาน

  ปฎิทินกิจกรรม

  แบบสอบถาม

  สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
  วันนี้
  122
  เมื่อวานนี้
  167
  เดือนนี้
  3,865
  เดือนที่แล้ว
  1,329
  ปีนี้
  5,194
  ปีที่แล้ว
  0
  ทั้งหมด
  5,194
  ไอพี ของคุณ
  35.175.212.130
  สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
  07/04/2564 122 167 3,865 1,329 5,194 0 5,194 35.175.212.130